Általános Szerződési Feltételek

1. Szolgáltatás:


1.1 A Szolgáltatás a 2001. évi CVIII. törvény 2. § c) alpontjában rögzített tárhelyszolgáltatásnak minősül.

1.2 A Szolgáltatás az Interneten keresztül a Szolgáltató tárhelyén lehetőséget biztosít erotikus partnert kereső hirdetések, beszámolók és értékelések elhelyezésére, bizonyos tartalmak egymással történő megosztására, közösségi kommunikációra (véleményközlés nélkül), amelyek elősegítik a partnerek egymásra találását.

1.3 A Szolgáltatást kizárólag csak 18. életévüket betöltött nagykorú személyek, szabad elhatározásuk alapján minden kényszertől és befolyástól mentesen vehetik igénybe. 18 éven aluli látógatók az oldalt nem használhatják.

1.4 A weboldalon a Szolgáltatás igénybevételére és használatára vonatkozó tudnivalókat, és jogi nyilatkozatokat tartalmazó információkon kívül minden más tartalom kizárólag a Felhasználók által feltöltött információ. A felhasználói tartalom valóságnak való megfeleléséért, teljességéért és jogszerűségéért a felelősség kizárólag az adott tartalmat feltöltő Felhasználót terheli, ezzel kapcsolatos a Szolgáltató minden felelősségét felek kizárják. A felhasználók által feltöltött tartalmat a szolgáltató technikai korlátok miatt nem tudja ellenőrizni, de bejelentett jogsértő tartalmakat a szolgáltató haladéktalanul eltávolítja.

1.5 Amennyiben a Szolgáltató azt tapasztalja, hogy az oldalon valótlan adatok, vagy más személyek jogait, különösen emberi méltóságát, személyiségi jogait vagy szerzői jogát sértő tartalom került elhelyezésre, úgy azt a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a regisztrált felhasználókkal és a hirdetőkkel kötött Szerződési Feltételek alapján a haladéktalanul megteszi a jogszabályban rögzített szükséges intézkedéseket. Szerzői vagy védjegyjogot sértő tartalom eltávolítását a 2001. évi CVIII. törvény 13. §-ában rögzített értesítési –eltávolítási eljárás szabályai szerint 24 órán belül végezzük.

2. Szerzői jogok


2.1 A weboldal, a design, a szoftverek, a domain név, a Szolgáltatás elnevezése, üzleti jellege, valamint az oldalon elhelyezett valamennyi tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, amely a hatályos jogszabályok alapján a szolgáltató javára védelem alatt áll.

2.2 Tilos az oldalon található bármilyen tartalom, információ jogosulatlan felhasználása, így különösen tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az oldal tartalmának (egészben vagy részben) más web oldalon történő megjelenítése, átvétele, kimásolása, terjesztése.

2.3 A regisztrált felhasználók által feltöltött fényképekre, videókra a Szolgáltatónak kizárólagos felhasználási joga van. Ezen túlmenően a felhasználók képeinek, videóinak jogosulatlan felhasználása személyiségi jogok sérelmének minősül.

2.4 Bármilyen, a Szolgáltató szellemi tulajdonát vagy hirdetők személyiségi jogait, illetve személyes adatait érintő jogosulatlan felhasználás esetén a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, és megindítja a megfelelő eljárást.


3. Oldal használata


3.1 A szolgáltatást kizárólag csak nagykorú, 18 (tizennyolcadik) életévüket betöltő személyek vehetik igénybe. Az oldalon történő belépéskor a Felhasználó ráutaló magatartással, az oldalra történő belépését biztosító linkre történő kattintással nyilatkozik arról, hogy saját joga szerint nagykorú, elmúlt 18 éves, és hogy az oldal látogatását, az ott megjelenített erotikus tartalom böngészését és megtekintését állampolgársága szerinti vagy tartózkodási helye szerinti jogszabály nem tiltja, és az nem ütközik más, kötelező erejű előírásba.

3.2 Az oldalon történő belépéssel a Felhasználó elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezéseit, és a Szolgáltatás működésére és igénybevételére vonatkozó, az oldalon a Szolgáltató által nyilvánosságra hozott további rendelkezéseket.

3.3 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy e rendelkezések megsértése esetén a Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint kizárhatja az oldal szolgáltatásaiból, illetve amennyiben fizetős szolgáltatást vesz igénybe, úgy ebben az esetben a már megfizetett díj visszatérítését nem követelheti.

3.4 A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

3.5 A nem regisztrált felhasználó látogatóként regisztráció nélkül szabadon böngészhet az oldalon, az ott nyilvánosan elérhető tartalmakat megtekintheti.


4. Regisztráció


4.1 Az oldal bizonyos szolgáltatásainak teljes hozzáférés igénybevételére csak regisztrált felhasználó jogosult.

4.2 Az teljes hozzáférést kizárólag emelt díjas (edsms) smsben lehet igényelni az oldalon leírtak szerint.

4.3 A felhasználó regisztrációkor egy emelt díjas üzenetet (edsms) küld, az oldalon feltüntetett emelt díjas telefonszámra. A rendszer válaszüzenetben elküldi az oldal teljes hozzáféréshez szükséges belépési jelszót 1 percen belül.

4.4 A szolgáltató az elírt illetve elvesztett belépési kódokért felelősséget nem vállal.

4.5 A szolgáltató az elírt, félreküldött, nem megfelelő formátumban küldött emelt díjas (edsms) üzeneteket levonja.

 

5. Felhasználói jogok

 

5.1 A Regisztrált Felhasználó köteles betartani az oldal felhasználására és látogatására vonatkozó általános feltételeket, valamint ezen túlmenően a regisztrált felhasználóra vonatkozó további feltételeket is.

5.2 A Felhasználó a regisztrációjával egyidejűleg elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

5.3 A Felhasználó köteles tiszteletben tartani más felhasználók személyhez fűződő jogait és emberi méltóságát, nem írhat vagy helyezhet el olyan tartalmat az oldalon, amely bárkinek a jogát sérti.

5.4 A Felhasználó nem használhat obszcén vagy trágár kifejezéseket, nem lehet rasszista, nem tehet mások vallására, nemzeti, nemzetiségi, vagy a szexuális hovatartozása gyalázó, sértő kijelentéseket.

5.5 A Felhasználó semmilyen körülmények között nem tölthet fel olyan tartalmát, amely a Szolgáltató vagy a szolgáltatás érdekeit sérti, üzleti jó hírnevének sérelmével jár.

5.0 A Felhasználó csak saját magáról készült képet vagy videót helyezhet el az oldalon.

5.6 Felhasználó felel az általa feltöltött tartalom jogtisztaságáért, így különösen azért, hogy az másnak a szerzői vagy más szellemi tulajdonjogát, személyhez fűződő jogát, emberi méltóságát nem sérti.

5.7 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött tartalom "felhasználói tartalomnak "minősül, amelyért kizárólagos felelősséggel tartozik.

5.8 A Felhasználó az általa feltöltött felhasználói tartalomra nem kizárólagos, időben, földrajzi és nyelvi korlátozás nélküli felhasználási jogot enged a Szolgáltató részére, amely kiterjed különösen a fordítás, más on-line médiumokban való egészében vagy részletében történő megjelentetésre (ideértve különösen: többszörözés, és, terjesztés, hozzáférhetővé tétel, a nyilvánossághoz való közvetítés, átdolgozás).

5.9 A Felhasználó az általa feltöltött felhasználói tartalomért semmiféle ellenszolgáltatásban nem részesül, azoknak az oldalról történő eltávolítása esetén kártérítési igényt semmilyen jogcímen nem támaszthat.

5.9.1 A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos mérlegelési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak minősít.

5.9.2 A Szolgáltató indokolás és bármiféle kártérítési kötelezettség nélkül bármikor megtagadhatja a szolgáltatás nyújtását és törölheti a Regisztrált Felhasználót a rendszerből.

5.9.3 A Regisztrált felhasználó teljes hozzáférése automatikusan törlödik az oldalon feltüntetett „hozzáférési idő” után.

 

6. Videómegosztó szolgáltatás feltételei:


6.1 weboldalon videómegosztó szolgáltatás is működik, melynek keretében belül Felhasználók ingyenesen feltölthetik videóikat másokkal való megosztás céljából. Az online megtekintés azonban kizárólag regisztrált Felhasználóknak lehetséges.

6.2 A videómegosztó szolgáltatás tárhelyszolgáltatás, azaz a felkerülő tartalmakat a Szolgáltató nem ellenőrzi, felettük törvényességi felügyeletet nem gyakorol, sem szerzői és szomszédos jogi, sem személyiségi jogi, sem egyéb tartalmi szempontból.

6.3 A videómegosztó szolgáltatás tárhely kapacitása korlátozott, így amennyiben a rendelkezésre álló tárhely kapacitás elfogy, úgy az új feltöltésekkel a legrégebben feltöltött videók automatikusan törlődnek a tárhelyről.

6.4 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy bizonyos tartalmakat semmilyen úton nem publikálhat, ideértve a (hazájában vagy globálisan) illegális, jogtalan, sértő, rágalmazó, gyűlöletszító, tiltott cselekményeket, nemre/fajra/bőrszínre való bántó utalásokat tartalmazó tartalmakat. Tudomásul veszi továbbá, hogy az általa feltöltött/megosztott/elérhetővé tett anyagok (képek, mozgóképek, … stb.) szereplői legalább 18 évesek, és lakhelyük jogszabályai szerint felnőttnek minősülnek.

6.5 A felhasználó tudomásul veszi, hogy büntetőjogi felelősséggel tartozik, ha olyan tartalmat oszt meg/tesz elérhetővé a Weboldalon (vagy annak használatával), amely bármi módon károkozó, vírusfertőzött, funkciócsökkentő, megfigyelést lehetővé tevő, vagy ártalmas számítógépes kódot tartalmaz.

6.6 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy publikusként feltöltött tartalmait bárki szabadon megoszthatja az interneten.

6.7 A Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató jogosult bármely elérhetővé tett tartalmat előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozni, moderálni vagy törölni, illetőleg amennyiben a feltöltött videó bármilyen tartalmával kapcsolatban harmadik személy hitelt érdemlően igazolja a Szolgáltató felé, hogy az számára jogsérelmet okoz, úgy a Szolgáltató 24 órán belül a tartalmat a felületeiről eltávolítja.

6.8 A Szolgáltató bár nem ismeri megbízhatóan a feltöltött videók tartalmát, azonban korhatár-besorolást alkalmaz, azaz az erotikus tartalmak csak magát nagykorúként azonosító nézők számára, előzetes rákérdezés után érhetőek el. A Weboldalt bármely személy használhatja az itt leírt célokra, aki betöltötte 18. életévét, vagy amennyiben lakhelyének törvényei szerint felnőttnek számít (csak, ha több mint 18 év). Bármely személy, aki lakhelyének jogszabályai szerint felnőtt, de 18. életévét még be nem töltötte, vagy betöltötte, de lakhelye jogszabályai szerint még nem felnőtt, az nem jogosult használni a Weboldalt, illetőleg 18 év alattiaknak minden esetben tilos a belépés.

6.9 A Felhasználó felelős minden tartalomért, amit a weboldalon elhelyez, legyen az videó, kísérő szöveg, leírás, címke, hozzászólás vagy bármi egyéb.

6.9.1 A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban a Felhasználó feljogosítja a Szolgáltatót, hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait, válogatásait, stb.) különböző internetes oldalakon vagy a hagyományos elektronikus médiában megjelenítse.

6 9.2 Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólag olyan videót tölthet fel, amelynek felhasználási jogával rendelkezik, azt saját maga készítette, avagy az szabad felhasználású, továbbá annak közzététele más jogát vagy jogos érdekét nem sérti


7. A Szolgáltató

7.1 A Szolgáltató nem garantálja a Szolgáltatás és annak bármely funkciójának folyamatos 100%-os rendelkezésre állását és a funkciók folyamatos igénybevételének lehetőségét. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi felhasználó, vagy meghatározott felhasználói kör, vagy adott felhasználó vonatkozásában - ideértve különösen hálózati szegmens, becenév, e-mail cím, stb. - felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

7.2 A Szolgáltató kizárja felelősségét a Szolgáltatás keretében megjelenített információk vagy anyagok hitelessége, tartalma, teljessége, jogszerűsége, megbízhatósága, működőképessége vagy rendelkezésre állása vonatkozásában. A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért.

7.3 A Szolgáltató minden anyagot, információt minden szavatosság nélkül tesz hozzáférhetővé.


Értelmező rendelkezések


Szolgáltatás: Erotikus online felhasználói tartalom részére tárhely szolgáltatás és közösségi kommunikációt szolgáló platform biztosítása internetes felületen.

Szolgáltató: Az oldal üzemeltetője, aki a Szolgáltatás működtetéséhez szükséges szoftvert, a weboldal design elemeit kifejlesztette, a domain nevet fenntartja, biztosítja a szükséges tárhelyet és a Szolgáltatást működteti.

Regisztrált felhasználó: Az oldal emelt díjas üzenetben (edsms) regisztrált felhasználója. A regisztrált felhasználónak lehetősége van képi és videó tartalmat feltölteni.

Látogató: Az a felhasználó, aki az oldalt regisztráció nélkül látogatja, az azon elhelyezett tartalmat böngészi és megtekinti.

Ászf hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Szolgáltató a weboldalán tájékoztatja a Látogatókat az Általános Szerződési Feltételek módosításáról.

 

2016.01.01 - Premiumhd.net